AYF’s ‘With Our Soldiers’ Campaign Distributes $6,000 to the Families of Fallen Soldiers in Kotayk

AYF’s ‘With Our Soldiers’ Campaign Distributes $6,000 to the Families of Fallen Soldiers in Kotayk

KOTAYK PROVINCE—The Armenian Youth Federation’s ‘With Our Soldiers’ campaign has continued its efforts to provide financial relief to the families of soldiers, who have lost their lives during the Four Day War and in its aftermath. The representatives of the campaign visited the families of the 6 servicemen from different parts of Kotayk province, killed during the April events, delivering $6,000 in assistance. As in the past, the ‘With Our Soldiers’ campaign allocated $1,000 to the family of each fallen soldier.

Detailed report on the families that have been served through the ‘With Our Soldiers’ program, including receipts signed by the family members who have received the financial assistance, are periodically released by the task force. Below you will find information on the fallen soldiers from Kotayk visited by the representatives of the WOS campaign along with accompanying videos that tell their stories:

Artur Gevorgyan (b. 1997) was born in the family of a shoemaker, Garnik, and homemaker, Gyulnara in Abovyan. Garnik taught his son his trade, and the father and the son worked together in Russia. Artur was known for his musical talent and his skill as a painter. When Artur turned 18, he surprised his family by returning to Armenia in order to voluntarily join the Army, and he truly loved being in the military. He served along with other fallen soldiers, Karen Nersisyan and Azat Simonyan (also from Kotayk). Artur was named after his maternal uncle, who was killed in April 1994 during the Artsakh Liberation Struggle, also at the age of 18. The nephew tragically repeated his uncle’s fate in the Four Day War. Artur was described as kind, hardworking, and honest young man by his friends and neighbors. He was among one of the first martyrs of the war, dying on April 2nd in battles near Jebrail (Jrakan). Artur’s family was given $1,000 by the WOS campaign.

Learn more about Artur Gevorgyan

Gevork Mghdesyan (b. 1996) was the second son of Angel and Ashot Mghdesyan from the village of Nor Hachn in Kotayk province. Gevork served in Martakert, and was killed on the night of April 7th, when the Azeris once again violated the ceasefire agreement. His older brother is now relieved from military service since their family has sustained a loss during military operations. Gevork’s parents, as all others, are extremely affected by this loss: when our crew visited their home, they were barely able to speak about their son. We did learn, however, that Gevork enjoyed working with technology: he loved radios, phones, and various tools of communication. Gevork’s family was given $1,000 by the WOS campaign.

Learn more about the circumstances of Gevork’s death

Karen Nersisyan (b. 1997) from Bzhni (near Charentsavan) was serving with his friends Artur Gevorgyan and Azat Simonyan near Jebrayil (Jrakan): he had been conscripted 8 months before his death.  The three friends died together on the night of April 2nd defending the Armenian positions near Lele Tape (Jrakan). Karen’s parents – simple working people who run a small grocery in Bzhni – did not have any news about their son for a week, and his father, Artak, went to Artsakh to see if he could find out anything. Soon, the family learned about Karen’s death. Karen was studying to become an architect. He had one younger brother, who will now be relieved from military service. Karen’s family was given $1,000 by the WOS campaign.

Video of information on Karen Nersisyan

Sargis Sahakyan (b. 1995) lived with his mother, Tamar Ghazaryan in a rental apartment in Charentsavan; his father, Armenak currently resides in Russia. Sargis’ family left for Russia when he was only four years old. After his parents’ divorce, Sargis and his mother returned back to Armenia, where the young man joined the Army. Sargis was very athletic and played soccer. He was an exemplary soldier who liked being in the military and was liked by his fellow servicemen. Sargis was killed on April 4th near Talish, leaving behind his mother and sister. The young man was a history buff. During our team’s visit, there was a history book next to Sargis’ pictures that his family had found that mentioned a certain Sargis Sahakyan who died in Artsakh 100 years ago, also fighting against the enemy. The family was given $1,000 by the WOS campaign.

Video about Sargis Sahakyan

Azat Simonyan (b. 1996) was one of three children born into the family of Kaijk and Vehanush in the village of Kamaris (Kotayk), and was their only son. He was a very active kid, who was always looking for adventures and ways to express his creative side. Azat practiced kickboxing and studied to be a chef, but ultimately dreamed about becoming a famous actor. The young man’s family never knew that he was on the front lines: he was assigned to the computer room, but volunteered to defend the position at Lele Tape (Jrakan), which was ultimately lost to the Azeris. A number of Armenian soldiers, including Azat, lost their lives, trying to prevent the enemy advance in that direction. The soldiers who served with Azat remember that he would always sing the song “Mayrik” while standing on duty. Azat never saw his sister’s child, who was born recently; he had planned to visit his relatives in mid-April, but his life was tragically cut short on April 2nd. The family was given $1,000 by the WOS campaign.

Video about Azat Simonyan

Vahe Zakaryan (b. 1995) from Hrazdan was one of family’s three children and the only son. His friends, family, and teachers describe Vahe as a hardworking, disciplined individual, and a good student. Vahe served in a tank brigade, and managed to destroy a number of enemy’s soldiers during the early battles of the Four Day War, saving many of his fellow servicemen and friends. Vahe was an accomplished athlete: he had practiced karate for 11 years, won multiple awards, and obtained two black belts. He died near Jebrail (Jrakan) on April 2nd along with the rest of his tank crew. The family was given $1,000 by the WOS campaign.

Video about Vahe Zakaryan

The AYF’s ‘With Our Soldiers’ campaign, originally launched in 2012, was restarted in the aftermath of the Four Day War with the aim of providing assistance to the families of the fallen soldiers. To learn more about the campaign or to make a donation today, you can visit www.withoursoldiers.com.

Founded in 1933, the Armenian Youth Federation is the largest and most influential Armenian American youth organization in the world, working to advance the social, political, educational and cultural awareness of Armenian youth.

 


 

ԿՈՏԱՅՔ.- Արեւմտեան Ամերիկայի ՀԵԴի նախաձեռնած «Մեր զինուորներուն կողքին» արշաւը կը շարունակէ աջակցիլ Արցախի քառօրեայ պատերազմին զոհուած զինուորներու ընտանիքներուն, իսկ վերջերս 6000 տոլար հասցուցած է Կոտայք մարզի նահատակ զինուորներու ընտանեկան պարագաներուն։ Իւրաքանչիւր ընտանիքի յանձնուած է 1000 տոլար։

Ստորեւ կու տանք նահատակ զինուորներուն մասին կենսագրական ամփոփ տեղեկութիւններ.

– Արթուր Գէորգեան ծնած էր 1997ին եւ զաւակն էր Գառնիկ եւ Կիւլնարա Գէորգեաններուն։ Արթուրի հայրը կօշկակարութեան արհեստը սորվեցուցած էր իր զաւակին, իսկ ժամանակ մը հայր ու որդի աշխատած են Ռուսիոյ մէջ։ Արթուր նաեւ լաւ գծող եւ նուագող էր։ 18 տարեկանին, ան Հայաստան վերադարձած էր բանակային ծառայութիւնը կատարելու համար։ Ան սիրուած էր իր զինակիցներուն կողմէ, որոնցմէ երկուքին՝ Կարէն Ներսիսեանի եւ Ազատ Սիմոնեանի հետ նահատակուեցաւ Ապրիլ 2ին։ Ան կը կրէր 1994ի Արցախի ազատագրական պայքարին ընթացքին նահատակուած իր 18ամեայ մօրեղբօր անունը։

– Գէորգ Մղդեսեան ծնած էր 1996ին եւ երկրորդ զաւակն էր Անժէլ եւ Աշոտ Մղդեսեաններուն, Կոտայքի Նոր Հաճըն գիւղէն։ Գէորգ իր բանակային ծառայութիւնը կը կատարէր Մարտակերտի մէջ. ան զոհուեցաւ Ապրիլ 7ի գիշերը, երբ ատրպէյճանական կողմը անգամ մը եւս խախտեց զինադադարի համաձայնութիւնը։ Բանակը որոշած է վերջ տալ անոր եղբօրը բանակային ծառայութեան՝ նկատի ունենալով ընտանիքին կրած այս կորուստը։ Միւս նահատակներու ծնողներուն նման, իրենց զաւակին կորուստէն ցնցուած Մղդեսեանները դժուարութեամբ արտայայտուած են իրենց զաւակին մասին, սակայն անոնցմէ կարելի եղած է հասկնալ, թէ Գէորգ միշտ հետաքրքրուած էր արհեստագիտութեան նոր կարելիութիւններով։

– Կարէն Ներսիսեան ծնած էր 1997ին, Բջնի գիւղը (Չարենցաւանի մօտերը) եւ նահատակուած է Կոտայքի իր համամարզեցի զինակիցներուն՝ Արթուր Գէորգեանի եւ Ազատ Սիմոնեանի հետ, Ապրիլ 2ի գիշերը։ Ան միայն ութ ամիս առաջ միացած էր բանակին։ Կարէնի ծնողները, որ համեստ գիւղացիներ են եւ գիւղին մէջ նպարատուն մը ունին, իրենց զաւակին նահատակութեան մասին լուրը ստացան նահատակութենէն մօտաւորապէս շաբաթ մը ետք, երբ հայրը՝ Արտակ, անձամբ Արցախ այցելեց՝ իմանալու համար, թէ ինչո՛ւ Կարէն կապ չի պահեր իրենց հետ։ Կարէն ճարտարապետութեան ուսանող էր, իսկ անոր փոքր եղբայրը զերծ պիտի պահուի բանակային սպասարկութենէն։

– Սարգիս Սահակեան ծնած էր 1995ին, եւ Չարենցաւանի մէջ գտնուող յարկաբաժինի մը մէջ կը բնակէր իր մօրը՝ Թամար Սահակեանի հետ, մինչ անոր հայրը Ռուսիա հաստատուած է։ Սարգիսի ընտանիքը Ռուսիա գաղթած էր, երբ ան չորս տարեկան էր, սակայն ծնողքին ամուսնալուծումէն ետք, Սարգիս իր մօրը հետ Հայաստան վերադարձած էր։ Ան մարզասէր էր եւ կը սիրէր յատկապէս ֆութպոլ խաղալ։ Օրինակելի զինուոր մը կը նկատուէր եւ սիրուած էր իր զինակիցներուն կողմէ։ Սարգիս նաեւ հետաքրքրուած էր պատմութեամբ. «Մեր զինուորներուն կողքին» արշաւի անդամները իրենց այցելութեան ընթացքին, Սարգիսի լուսանկարներուն քով գտած են անոր գիրքերէն մէկը, որուն մէջ կը պատմուի այլ Սարգիս Սահակեանի մը մասին, որ մօտաւորապէս 100 տարի առաջ նոյնպէս զոհուած է թշնամիին դէմ կռուելու ընթացքին։ Սարգիս նահատակուեցաւ Ապրիլ 4ին։

– Ազատ Սիմոնեան, ծնած էր 1996ին։ Ան Կամարիս գիւղէն Խաչիկ եւ Վեհանուշ Սիմոնեաններու երեք զաւակներէն մէկն էր։ Ըլլալով տան միակ տղայ զաւակը՝ ան շատ կայտառ երեխայ մըն էր եւ միշտ արկածախնդրութիւններու ետեւէն գացող։ Մարտարուեստի հետեւելուն կողքին, Ազատ նաեւ խոհարարութեան դասընթացքներու կը մասնակցէր, միաժամանակ երազելով յայտնի դերասան մը դառնալ։ Ազատի ընտանիքը տեղեակ չէ եղած, թէ ան ճակատային դիրքերու վրայ կը գտնուէր, որովհետեւ, սկզբունքով՝ ան համակարգիչներու սենեակին մէջ պարտականութիւն ստանձնած էր։ Սակայն, ճակատամարտին ընթացքին, ան փափաք յայտնած էր կռուելու ճակատային դիրքի վրայ… ան քանի մը այլ զինակիցներու հետ նահատակուեցաւ Ապրիլ 2ին։ Անոր զինակիցները կը յայտնեն, թէ Ազատ հսկողութեան ընթացքին յաճախ «Մայրիկ» երգը կ՛երգէր։ Անոր մահէն ետք ծնած է իր քրոջ զաւակը, որուն ծնունդին Ազատ անհամբեր կը սպասէր։

– Վահէ Զաքարեան, ծնած էր 1995ին, Հրազդանի մէջ։ Ան միակ մանչ զաւակն էր երեք զաւակներով բախտաւորուած ընտանիքին։ Անոր բարեկամները, ընտանեկան պարագաները եւ ուսուցիչները կը յայտնեն, թէ Վահէն աշխատասէր, կարգապահ եւ տիպար աշակերտ ու անձնաւորութիւն մըն էր։ Բանակին մէջ ան մաս կը կազմէր հրասայլային բաժանմունքին եւ քառօրեայ պատերազմի առաջին ճակատամարտերուն ընթացքին կրցած էր սպաննել քանի մը ատրպէյճանցի զինուորներ՝ փրկելով իր զինակիցներուն կեանքը։ Ան նաեւ մրցանակակիր մարզիկ մըն էր եւ քարաթէի դասընթացքներու հետեւած էր մօտաւորապէս 11 տարի՝ հասնելով Սեւ գօտիի մակարդակին։ Ան նահատակուեցաւ Ապրիլ 2ին։

 

Նահատակ զինուորներուն մասին պատրաստուած տեսանիւթերը կարելի է դիտել http://asbarez.com/151913 կայքէջին վրայ։

«Մեր զինուորներուն կողքին» արշաւին աջակցելու համար, այցելել www.withoursoldiers.com կայքը։

No Comments

Post A Comment